Z ostatniej chwili / news
Home / Bez kategorii / DRONY
 – wprowadzenie. Technologie. Zastosowania

DRONY
 – wprowadzenie. Technologie. Zastosowania

Upowszechnianie się dronów budzi wiele pytań i wątpliwości. Po pierwsze, w jaki sposób rozprzestrzenianie się wojskowych dronów zarówno na terenie poszczególnych państw, jak i między krajami wpływa na bezpieczeństwo międzynarodowe i regionalne? (…)

Po drugie, czy wzrost upowszechnienia się dronów w celach cy- wilnych, w tym rekreacyjnych, nie wpłynie na spadek bezpie- czeństwa? (…)

Po trzecie, czy zwiększone użycie systemów bezzałogowych spo- tęguje obawy o ochronę prywatności? (…)

Latem 2014 r. słowo „dron” dołączyło do słów „dom”, „samo- chód” i „akcje” na liście najczęstszych autopodpowiedzi wyszu- kiwarki Google do frazy „chcę kupić”.

Publikacja wprowadzająca Czytelnika w świat technologii BSL – jej wielorakiego zastosowania, analizy korzyści z niej płynących i prognoz rozwoju tego dynamicznie powiększającego się rynku.

Autorką tej publikacji jest dr Sarah E. Kreps, profesor nadzwyczaj- ny, amerykańska politolożka. Autorka ma licencjat z Harvardu, mgr inż. z Oksfordu i doktorat z Georgetown University. Wcześniej służyła w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Po tę publikację powinni sięgnąć wszyscy zainteresowani nowo- czesnymi technologiami i ich rozwojem, zainteresowani wykorzy- staniem technologii BSL w dziedzinie obronności, administracji, rolnictwa czy przemysłu. To również ciekawa lektura dla osób, mających w planach zakup lub już posiadających bezzałogowy statek latający.

Drony_800px

 

About uavo

Zobacz także

djiaeroscope

DJI Aeroscope – system antydronowy

DJI Aeroscope Podczas gdy popularność dronów konsumenckich stale wzrasta, stanowi to potencjalne wyzwanie dla bezpieczeństwa ...

Informacje na temat nowych unijnych przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych

Komisja Europejska ogłosiła, iż w dniu 11 września 2018 r. planowane jest wejście w życie ...