Z ostatniej chwili / news
Home / Bez kategorii / DRONY
 – wprowadzenie. Technologie. Zastosowania

DRONY
 – wprowadzenie. Technologie. Zastosowania

Upowszechnianie się dronów budzi wiele pytań i wątpliwości. Po pierwsze, w jaki sposób rozprzestrzenianie się wojskowych dronów zarówno na terenie poszczególnych państw, jak i między krajami wpływa na bezpieczeństwo międzynarodowe i regionalne? (…)

Po drugie, czy wzrost upowszechnienia się dronów w celach cy- wilnych, w tym rekreacyjnych, nie wpłynie na spadek bezpie- czeństwa? (…)

Po trzecie, czy zwiększone użycie systemów bezzałogowych spo- tęguje obawy o ochronę prywatności? (…)

Latem 2014 r. słowo „dron” dołączyło do słów „dom”, „samo- chód” i „akcje” na liście najczęstszych autopodpowiedzi wyszu- kiwarki Google do frazy „chcę kupić”.

Publikacja wprowadzająca Czytelnika w świat technologii BSL – jej wielorakiego zastosowania, analizy korzyści z niej płynących i prognoz rozwoju tego dynamicznie powiększającego się rynku.

Autorką tej publikacji jest dr Sarah E. Kreps, profesor nadzwyczaj- ny, amerykańska politolożka. Autorka ma licencjat z Harvardu, mgr inż. z Oksfordu i doktorat z Georgetown University. Wcześniej służyła w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Po tę publikację powinni sięgnąć wszyscy zainteresowani nowo- czesnymi technologiami i ich rozwojem, zainteresowani wykorzy- staniem technologii BSL w dziedzinie obronności, administracji, rolnictwa czy przemysłu. To również ciekawa lektura dla osób, mających w planach zakup lub już posiadających bezzałogowy statek latający.

Drony_800px

 

About uavo

Zobacz także

Informacje na temat nowych unijnych przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych

Komisja Europejska ogłosiła, iż w dniu 11 września 2018 r. planowane jest wejście w życie ...

Mlociny_orto_wynik_3cm-2-2-1516x1200

Ortofotomapy z drona – MAPUJ.PL

Ortofotomapy z drona – MAPUJ.PL Nowa usługa szybkiego i dokładnego mapowania – zapraszamy do kontaktu. ...